Certifikovaný kurz PNF

Kurz Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
je akreditován Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Termíny nejbližších kurzů

Plán kurzů v roce 2021:

Termín JARO 2021

1. část: 23. 2. - 27. 2. 2021

2. část: 20. 4. - 24. 4. 2021

3. část: 15. 6. - 19. 6. 2021

 

Termín LÉTO 2021

Pozor změna!!!!

1. část: 25. 5. - 29. 5. 2021

2. část: 14. 9. - 18. 9. 2021 

3. část: 15. 11. - 19. 11. 2021

 

Termín PODZIM 2021

1. část: 12. 10. - 16. 10. 2021

2. část: 7. 12. - 11. 12. 2021

3. část: 25. 1. - 29. 1. 2022

Na kurzy jsou zváni zájemci z databáze došlých přihlášek.

 

Neustále sledujeme epidemiologická opatření a nařízení vlády ke konání vzdělávacích akcí akreditovaných pracovišť MZČR. Účastníci kurzů dokládají potvrzení o bezinfekčnosti. V průběhu kurzu dodržujeme běžná protiepidemická opatření (respirátory, desinfekce). Pokud by došlo k jakékoli změně nařízení a bylo nutné měnit termín některé části kurzu atp., budou pozvaní účastníci informováni o dalším postupu.

Vzhledem ke snížení počtu účastníků v kurzu z důvodu protiepidemických opatření se mohou prodloužit čekací doby na zařazení do kurzu. Všem přihlášeným se tímto omlouváme!

 

Prodloužení akreditace na dalších 5 let

Rozhodnutím MZČR byla akreditace našich kurzů PNF prodloužena do roku 2025.

Od roku 2020 je kurz akreditován i pro ERGOTERAPEUTY!

 

Činnosti absolventa kurzu

 • Provádět specializované diagnostické postupy při vyšetření pohybu a funkce prostřednictvím principů PNF.
 • Nalézt pohybový, posturální, lokomoční problém pacienta a jeho příčiny z pohledu PNF.
 • Na základě vyšetření stanovit fyzioterapeutický postup dle PNF.
 • Aplikovat neurofyziologické principy, PNF procedury a techniky při fyzioterapeutické léčbě.
 • Aplikovat PNF postupy při fyzioterapii u širokého spektra pacientů (dospělí i děti, neurologické, ortopedické, traumatologické, neurochirurgické, interní diagnózy).
 • Vyhodnotit účinnost zvoleného terapeutického PNF postupu.
 • Edukovat pacienty ve fyzioterapeutických postupech dle PNF.
 • Absolvování kurzu je podkladem pro smlouvu k výkonu 21221 u zdravotních pojišťoven.

Vstupní podmínky pro přijetí do kurzu

 1. podaná přihláška k účasti na kurzu. O přijetí přihlášky je uchazeč informován prostřednictvím elektronické pošty nejpozději do 15 dnů od doručení přihlášky
 2. úředně ověřená kopie dokladu o získání vzdělání v oboru fyzioterapie nebo ergoterapie (je vyžadována až po zařazení do konkrétního termínu kurzu)
 3. u cizích státních příslušníků úředně ověřená kopie rozhodnutí MZ ČR o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území ČR
 4. délka praxe v oboru fyzioterapie / ergoterapie minimálně 1 rok
 5. uhrazená částka ve výši 27.000,- Kč (za celý kurz) na základě faktury, před zahájením kurzu

Podmínky účasti na kurzu

 • celková délka kurzu je 165 vyučovacích hodin
 • kurz je rozdělen do tří částí
 • mezi jednotlivými částmi kurzu se účastník zavazuje aplikovat dosažené znalosti v praxi
 • praktická cvičení probíhají ve dvojicích (z účastníků kurzu)
 •  povinná účast na druhé části, kdy je zařazena odborná praxe na Oddělení rehabilitace Fakultní nemocnice Olomouc.

Podmínky ukončení kurzu

 • účast na všech 3 částech kurzu
 • úspěšné složení písemného testu
 • odevzdání písemné práce (kazuistiky) a splnění podmínek jejího zadání
 • úspěšné složení závěrečné praktické zkoušky – uchazeč musí předvést na zdravém probandovi schopnost aplikace principů PNF. 

  Při nesplnění podmínek ukončení, prokázání nedostatečné znalosti aplikace metody, má uchazeč možnost opakování závěrečné zkoušky nejdříve 3 měsíce a nejpozději 1 rok po ukončení kurzu. Termín závěrečné zkoušky dohodne uchazeč s lektorem.

  O úspěšném absolvování kurzu je vydáno osvědčení – certifikát MZČR s platností pro ČR